top of page

Få kortlagt skævheder i kroppens mineral balance og check for tungmetalforgiftning

- Nemt & smertefrit via en lille tot hår

H.A.I.R.-Scan
 

Hair Analysis Research Institute Scandinavia

Genkender du noget ?

 

Kan du nikke genkendende til symptomer som: svækket immunforsvar, hovedpine, træthed, koncentrationsproblemer, dårlig hukommelse eller nedsat energi.

 

Disse symptomer, kan skyldes en ubalance i mineraler og/eller en ophobning af giftstoffer i kroppen.

 

Tungmetaller eller ubalancer i din mineralprofil kan være en årsag til hverdagslidelser som f.eks. øget stressfølsomhed, hovedpine, migræne, træthed og problemer med hukommelsen.

Vi leder efter en forklaring!

Håret er en levende del af vores krop og afspejler vores helbredstilstand.

 

Håret lever og vokser ved at suge næring fra kroppen. I hårsækken, som er den levende del, forsynes håret med næring gennem små blodkar. Håret tager imod alt, hvad de små blodkar byder på.

 

Mineraler og tungmetaller lejrer sig i håret, hvor de er fast bundet og forbliver uændret i det udvoksede hår.

 

 

 

Så nemt er det!

 

Rekvirer vores hårtestkit og klip en lille tot hår af baghåret og udfyld det medfølgende patientark.

 

Når dit hår er modtaget går der ca. 10 arbejdsdage og så har du et detaljeret overblik og forslag til handlingsplan.

 

Du får en rapport, som gennemgår analysen og forklarer hvad der er målt uden for normalområder - det vil sige, om du skulle være belastet af tungmetaller eller have en mineral ubalance.

 

I rapporten gives også et  behandlingsforslag.

Hårmineralanalyse inklusiv rapport med behandlingsforslag koster Dkr. 985,-

Hvorfor er mineralbalancen vigtig?

Mineraler er stoffer, som din krop skal bruge for at kunne fungere. Kroppen bruger fx mineraler, når dit blod skal størkne, når kroppen transporterer ilt rundt i dit blod og til dit immunforsvar.

Din krop kan ikke selv lave mineraler. Derfor skal du have mineralerne fra den mad, du spiser. 

Image by Tim Mossholder

Veldokumenteret!

Hårmineralanalyser er ikke noget nyt, men har eksisteret i

over 100 år.

 

Håranalyser er i mange år blevet benyttet inden for retsmedicin, men også af behandlere, der har ønsket en mineralprofil som led i et helhedsbillede af deres patienter til brug for diagnosen.

Mineraler vi tester:

 • Mangan
 • Molybdæn
 • Natrium
 • Nikkel
 • Fosfor
 • Selen
 • Vanadium
 • Zink
 • Bor
 • Calcium
 • Krom
 • Kobolt
 • Jern
 • Kalium
 • Kobber
 • Magnesium

Let/tungmetaller vi tester:

 • Aluminium
 • Arsen
 • Bly
 • Cadmium
 • Kviksølv
Jeg havde i lang tid været utilpas med hovedpine og en fornemmelse af en gigtbesværet krop.
 
Hårmineralanalysen hjalp med af afdække problemet, som var en ophobning af kviksølv, der ikke kunne ses i de gængse blodprøver.
 
Jeg kunne nu gå igang med behandlingsplanen og mit helbred blev betydeligt forbedret.

 

Gerda Hansen

Jeg havde lidt af lav energi
og blødende tandkød igennem mange år.
Jeg havde prøvet diverse præparater, men intet hjalp.
 
Hårmineralanalysen viste, at jeg var i underskud af et essentielt mineral.
 
Så snart jeg fik oprettet balancen forsvandt mine symptomer helt. Tak til HAIR-Scan

Alison Meyer

Jeg har brugt HAIR-Scan et par gange da jeg ønskede at afdække om jeg var kviksølv belastet.
 
Den første test viste at jeg havde for meget kviksølv i kroppen
Sammen med en kyndig behandler og med HAIR-Scans behandlingsforslag fik jeg udrenset min krop.
 
1 år senere viste den næste analyse at kviksølv niveauet var faldet betydeligt.

 

Jens Arnesen

bottom of page