Få kortlagt skævheder i kroppens mineral balance og check for tungmetal forgiftning

 
Nemt & smertefrit via en lille tot hår
Genkender du noget ?

 

Kan du nikke genkendende til nogle af disse symptomer: svækket immunforsvar, hovedpine, træthed, koncentrationsproblemer, dårlig hukommelse, nedsat aktivitetsniveau eller reumatiske problemer …

 

Disse symptomer, kan skyldes en ubalance i mineraler og eller ophobning af giftstoffer i kroppen.

 

Tungmetalforgiftning kan mistænkes for at ligge bag mange neurologiske sygdomme, ligesom det kan være en årsag til hverdagslidelser som f.eks. øget stressfølsomhed, hovedpine, migræne, træthed og problemer med hukommelsen.

Vi leder efter en forklaring!

Håret er en levende del af vores krop og afspejler vores helbredstilstand.

 

Håret lever og vokser ved at suge næring fra kroppen. I hårsækken, som er den levende del, forsynes håret med næring gennem små blodkar. Håret tager imod alt, hvad de små blodkar byder på.

 

Mineraler og tungmetaller lejrer sig i håret, hvor de er fast bundet og forbliver uændret i det udvoksede hår.

 

Således, informerer analysen nøjagtigt om mineral og tungmetal koncentrationen, der er ophobet i hårvævet/neglene,

og dermed også i kroppen, i hårets voksetid.

 

 

Veldokumenteret

 

Hårmineralanalyser er ikke noget nyt, men har eksisteret i over 100 år.

 

Håranalyser er i mange år blevet benyttet inden for retsmedicin, men også af behandlere, der har ønsket en mineralprofil som led i et helhedsbillede af deres patienter til brug for diagnosen.

Så nemt er det!

 

Rekvirer vores hårtestkit og klip en lille tot hår af baghåret og udfyld det medfølgende patientark.

 

Send det til os i svarkuverten. Når dit hår er modtaget går der ca. 10 arbejdsdage og så har du et detaljeret overblik og forslag til handlingsplan.

 

Du får en rapport, som gennemgår analysen og forklarer hvad der er målt uden for normalområder - det vil sige, om du skulle være belastet af tungmetaller eller have en mineral ubalance.

 

I rapporten gives også et  behandlingsforslag.

 
 
 
 

 

 

Hårmineralanalysen inklusiv rapport med behandlingsforslag koster Dkr. 950,-

Vi tester for disse mineraler, letmetaller & tungmetaller

Wave

Mineraler

 • Bor
 • Calcium
 • Krom
 • Kobolt
 • Jern
 • Kalium
 • Kobber
 • Magnesium
 • Mangan
 • Molybdæn
 • Natrium
 • Nikkel
 • Fosfor
 • Selen
 • Vanadium
 • Zink
Wave

letmetaller & tungmetaller

 • Aluminium
 • Arsen
 • Bly
 • Cadmium
 • Kviksølv