top of page

Om HAIR-Scan   

Om H.A.I.R.-Scan

Hair Analysis Research Institute Scandinavia

H.A.I.R.-Scan

H.A.I.R.-Scan har gennem mere end 20 år arbejdet med hårmineralanalyser. Vi har et tæt samarbejde med en

række behandlere som bruger vores analyser i deres daglige arbejde med klienter.

 

Vi samarbejder med anerkendte tyske laboratorier og er repræsenteret i de nordiske lande.

 

Når vi har analyseret din hårprøve, udarbejder vi et forslag til dig.

 

Her vil du få en detaljeret forklaring på, hvad de forskellige mineraler gør for din krop. Hvis du er i underskud, vil vi komme med anbefalinger til, hvordan du får den rette balance i din krop. Finder vi ophobning af tungmetaller i din krop, vil vi også komme med anbefalinger til udrensning.

 

Det er nemt at komme i gang med at få det bedre !

 

Tungmetaller

 

Omfanget af forskellige giftstoffer i vort daglige miljø er resultatet af mindst 150 års vedvarende og hastig industriel udvikling.

 

Mennesker er i dagligdagen udsat for mange giftpåvirkninger, som ophobes og danner depoter i organismen, og som kan resulterer i forskellige kroniske symptomer.

 

Hvilke besværligheder og miljøbetingede symptomer der udvikles er højst individuelt, og viser sig som regel først efter lang tids påvirkning.

 

Muligheden for at reagere på disse udfordringer er udelukkende forebyggelse, f.eks. ved at spise fødevarer, der er så lidt belastet som muligt af skadelige stoffer, samt være på forkant for at undgå eventuelle følgevirkninger ved at rense kroppen for giftstoffer gennem en udrensende behandling.

Mineraler

 

Mineraler er nødvendige for opretholdelsen af forskellige kropsstrukturer (f.eks. skelet og tænder) og kropsfunktioner.

 

Mineraler regulerer sammen med andre substanser stofskiftet, kroppens vand-, syre- og hormonbalance. De videregiver informationer og fungerer som enzymer (katalysatorer for bestemte kemiske processer).

 

Alt efter mængden af forekomst i den menneskelige organisme skelnes der mellem makromineraler med en høj koncentration og mikromineraler, også kendt som sporstoffer, som kun er nødvendige for kroppen i relativ små mængder.

 

Makromineraler er f.eks. calcium, kalium, natrium, magnesium og fosfor. Til sporstofferne hører bor, krom, kobolt, jern, kobber, mangan, molybdæn, nikkel, selen, vanadium og zink.

 

bottom of page